ລາຄາ

bconnect

???????????????????????????????????????????? ??? ???????????????????????????????? ??? ?????????????? HS Code ???????????????????????????????????????????. ??????????????????????????????????? (Click here )

ເພື່ອອັບເກຣດ, ກະລຸນາເຂົ້າສູ່ລະບົບ ບ່ອນນີ້ ເພື່ອດຳເນີນການ.

ການເປັນສະມາຊິກ ການເປັນສະມາຊິກ ສະມາຊິກລະດັບພຣີມ່ຽມ
Owner/Champion/Privilege Package
ຟຣີ (Free)
5 ???????????????????????????????????????
6 ???????????? ($6 a mth*)
60 ????????? ($60 p.a)
????????????? ??? ?????????????????????????????? 20 ?????? ????????????? ?????? ??????????????????????????????????????????.
Friends Package
$8 a mth*
$80 p.a.
5 ???????????????????????????????????????
$12 a mth*
$120 p.a.
????????????? ??? ?????????????????????????????? 20 ?????? ????????????? ?????? ??????????????????????????????????????????.

bMatch

bMatch ເປັນບໍລິການຈັບຄູ່ທຸລະກິດທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດລະບຸຕົວຕົນ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບສະມາຊິກທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືຂອງສະມາຄົມການຄ້າໄດ້. Click here ເພື່ອຄົ້ນຫາເພີ່ມເຕີມ.

ເພື່ອອັບເກຣດ, ກະລຸນາເຂົ້າສູ່ລະບົບ ບ່ອນນີ້ ເພື່ອດຳເນີນການ.

ການເປັນສະມາຊິກ ການເປັນສະມາຊິກ ສະມາຊິກລະດັບພຣີມ່ຽມ
Owner/Champion/Privilege Package
$30
1 ??????
???????????????????????????? 1 ?????
$150
5 ??????
???????????????????????????? 2 ?????
Friends Package
$45
1 ??????
???????????????????????????? 1 ?????
$225
5 ??????
???????????????????????????? 2 ?????

Membership Packages

Membership Packages ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານບັນລຸເປົ້າໝາຍທັງ B2B ແລະ B2C ຢ່າງວ່ອງໄວແລະສໍາຄັນທີ່ສຸດແມ່ນຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.

To upgrade, please login here to proceed.

ການເປັນສະມາຊິກ Criteria
Owner Package Criteria: A Lao registered business entity
*Registration for Seller Account: FREE for Lao SMEs
*Connect seamlessly with companies from participating trade associations across ASEAN
*Opportunity to be selected to participate in complementary marketing campaigns
*Promote up to 5 products
*Seller Account provide ability to receive enquiries, issue quotations, purchase order and many more
*1-year FTA and Tariff rates
*bConnect and bMatch for business matching
*Access to Market Bureau to seek support
*Access to selling, investment and technology opportunities and partnerships
ຟຣີ (Free)
Privilege Package Criteria: A Lao registered business entity less than 1 year and special communities (with special needs)
*Annual Membership Fee (waived for first year)
*Connect seamlessly with companies from participating trade associations across ASEAN
*Opportunity to be selected to participate in complementary marketing campaigns
*Promote up to 15 products
*1-year FTA and Tariff rates
*Extra support from Market Bureau
*Free one-time access to concierge and co-working services
*Opportunity to be selected for mentoring
ຟຣີ (Free)
Champion Package Criteria: A Lao registered business entity
*Annual Membership Fee (USD120 p.a.)
*Connect seamlessly with companies from participating trade associations across ASEAN
*Opportunity to be selected to participate in complementary marketing campaigns
*Promote up to 30 products
*Full FTA and Tariff rates as well as Alternative Sources and Alternative Destinations
*Priority access to Market Bureau
*Exclusive access to deals
*bConnect and bMatch for business matching
*Access to regional concierge and co-working space
$ 120  p.a.